Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án công nghiệp

Dự án công nghiệp

Writing
+

Nhà máy Cty Vương Minh Tuấn

Hải Dương

Writing
+

Nhà kho ALS Bắc Ninh

VSIP Bắc Ninh

Writing
+

Nhà máy Hanosimex

KCN Đồng Văn, Hà Nam

Writing
+

Nhà máy GreenFeed Hưng Yên

KCN Phố Nối, Hưng Yên

Writing
+

Nhà xưởng Cty Trung Kiên GĐ 3

Kim Thành, Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Denyo Phase 2+3

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Hal 3

KCN VSIP Bắc Ninh