Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án công nghiệp

Dự án công nghiệp

Writing
+

Nhà máy Hanwa

KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Writing
+

Nhà máy Krems

KCN Tràng Duệ, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy YTG

KCN Đình Vũ Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy SEEV

KCN Thăng Long 1, Hà Nội

Writing
+

Nhà máy Gunze

KCN Đồng Văn 2, Hà Nam

Writing
+

Nhà máy Yazaki Thái Bình

KCN Sông Trà, Thái Bình

Writing
+

Nhà máy Dorco Hà Nam Phase 2

KCN Hòa Mạc, Hà Nam

Writing
+

Nhà máy LG coil center

KCN Tràng Duệ, Hải Phòng