Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án công nghiệp

Dự án công nghiệp

Writing
+

Nhà máy Nippon Express

KCN Đình Vũ, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Kanayama Kaisei

KCN Đồng Văn 2, Hà Nam

Writing
+

Nhà máy Dorco Hà Nam Phase 1

KCN Hòa Mạc, Hà Nam

Writing
+

Nhà máy Hal 3

KCN VSIP Bắc Ninh

Writing
+

Nhà máy Matsuo Phase 4

KCN Thăng Long, Đông Anh

Writing
+

Nhà máy Denyo Phase 2+3

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Nichirin

KCN Quang Châu, Bắc Giang

Writing
+

Nhà máy Denka

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên