Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án công nghiệp

Dự án công nghiệp

Writing
+

Nhà máy Gentherm

KCN Đồng Văn 2, Hà Nam

Writing
+

Nhà máy SD Global

KCN Đại An, Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Tokyo Keiso

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nghi Sơn office area

Nghi Sơn, Thanh Hóa

Writing
+

Nhà máy Tinh Lợi

KCN Lai Vu, Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Tokyo Micro

KCN Thăng Long, Đông Anh

Writing
+

Nhà máy Fuji Xerox

KCN VSIP Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Ojitext

KCN Nomura Hải Phòng