Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án công nghiệp

Dự án công nghiệp

Writing
+

Nhà máy Foxconn

KCN Quế Võ Bắc Ninh

Writing
+

Nhà máy Shindengen

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Iko Nippon Thompson

KCN Nomura Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Takahata Precision

KCN Nomura Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Laurenton Diamonds

KCN Đại An Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Innotek

KCN Quế Võ 2, Bắc Ninh

Writing
+

Nhà máy World Mold Tech Vina

KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy RK Engineering Phase 1

KCN Đình Vũ, Hải Phòng