Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án công nghiệp

Dự án công nghiệp

Writing
+

Nhà máy Ilshin

KCN Tràng Duệ, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Comet

KCN Tràng Duệ, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Heesung

KCN Tràng Duệ, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Minh Phú

KCN Tân Trường, Hải Dương

Writing
+

Nhà máy US Feed Mill

KCN Tân Trường, Hải Dương

Writing
+

Nhà máy 190

KCN Đình Vũ Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy kính nổi CFG

Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình

Writing
+

Nhà máy Gentherm

KCN Đồng Văn 2, Hà Nam