Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án công nghiệp

Dự án công nghiệp

Writing
+

Nhà máy Tinh Lợi Garment

KCN Lai Vu, Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Gold Coin Feed Mill

Lai Cách, Hải Dương

Writing
+

Nhà máy đóng tàu Damen

Thủy Nguyên, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Mitsubishi Heavy Industries

KCN Thăng Long 1, Đông Anh

Writing
+

Nhà máy Fuji Mold

KCN Nomura Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Nissin Manufacturing

Lương Sơn, Hòa Bình

Writing
+

Nhà máy Hamatetsu

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Taisodo

KCN Đại An, Hải Dương