Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án công nghiệp

Dự án công nghiệp

Writing
+

Nhà máy Keihin

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Dorco Vina

KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Honda Hà Nam

KCN Đồng Văn, Hà Nam

Writing
+

Nhà máy Hyundai Alluminum

KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy HAL 2

KCN Thăng Long, Đông Anh

Writing
+

Nhà máy Mascot

KCN Tân Trường, Hải Dương

Writing
+

Nhà kho Nippon Konpo

KCN Nội Bài, Hà Nội

Writing
+

Nhà máy Honda Sintering

Đồng Văn, Hà Nam