Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án công nghiệp

Dự án công nghiệp

Writing
+

Nhà máy Nipro Phase 1

KCN VSIP Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Fuji Xerox

KCN VSIP Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Hanosimex

KCN Đồng Văn, Hà Nam

Writing
+

Nhà máy Aureole Mitani Chemical & Environment

KCN Đại An, Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Tamron

KCN Thăng Long 1, Đông Anh

Writing
+

Nhà kho Texhong

Quảng Ninh

Writing
+

Nhà máy Rental TL2

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Shin Etsu DVIZ

KCN Đình Vũ, Hải Phòng