Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án công nghiệp

Dự án công nghiệp

Writing
+

Nhà máy MIE

KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Nippon Express

KCN Đình Vũ, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Kanayama Kaisei

KCN Đồng Văn 2, Hà Nam

Writing
+

Nhà máy Dorco Hà Nam Phase 1

KCN Hòa Mạc, Hà Nam

Writing
+

Nhà máy Greenfeed Hà Nam

KCN Đồng Văn, Hà Nam, Việt Nam

Writing
+

TAL Garment Vĩnh Phúc

KCN Bá Thiện, Vĩnh Phúc

Writing
+

Nhà máy Hal 3

KCN VSIP Bắc Ninh

Writing
+

Nhà máy Matsuo Phase 4

KCN Thăng Long, Đông Anh