Tìm kiếm dự án

Nhà máy LG coil center

Địa điểm: KCN Tràng Duệ, Hải Phòng

Năm thực hiện: 2016

Nhà máy Emtec

Địa điểm: KCN Điềm Thụy, Thái Nguyên

Năm thực hiện: 2016

Nhà máy Dorco Hà Nam Phase 2

Địa điểm: KCN Hòa Mạc, Hà Nam

Năm thực hiện: 2016

Nhà máy Gunze

Địa điểm: KCN Đồng Văn 2, Hà Nam

Năm thực hiện: 2016

Nhà máy SEEV

Địa điểm: KCN Thăng Long 1, Hà Nội

Năm thực hiện: 2016

Nhà máy Dorco Hanam Phase 1

Địa điểm: KCN Hòa Mạc, Hà Nam

Năm thực hiện: 2015

Nhà máy Kanayama Kaisei

Địa điểm: KCN Đồng Văn 2, Hà Nam

Năm thực hiện: 2015

Nhà máy Nippon Express

Địa điểm: KCN Đình Vũ, Hải Phòng

Năm thực hiện: 2015

Nhà máy MIE

Địa điểm: KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Năm thực hiện: 2015

Nhà máy Gentherm

Địa điểm: KCN Đồng Văn 2, Hà Nam

Năm thực hiện: 2015

Nhà máy SD Global

Địa điểm: KCN Đại An, Hải Dương

Năm thực hiện: 2014

Nhà máy Tokyo Keiso

Địa điểm: KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Năm thực hiện: 2014

Pagination 1/7 of 78 items 

Tel: + - Fax: + - Add: Tầng 4, tòa nhà Vimeco CT4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Copyright © 2017 SEICO. All Right Reserved. Design by Vtechcom