Tìm kiếm dự án

Nghi Sơn office area

Địa điểm: Nghi Sơn, Thanh Hóa

Năm thực hiện: 2014

Nhà máy Tinh Lợi

Địa điểm: KCN Lai Vu, Hải Dương

Năm thực hiện: 2014

Nhà máy cơ khí HSV

Địa điểm: KCN Đình Trám, Bắc Giang

Năm thực hiện: 2014

Nhà máy Dorco Vina Phase 2

Địa điểm: KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Năm thực hiện: 2014

Nhà máy Denka

Địa điểm: KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Năm thực hiện: 2014

Nhà máy Nichirin

Địa điểm: KCN Quang Châu, Bắc Giang

Năm thực hiện: 2014

Nhà máy Denyo Phase 2+3

Địa điểm: KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Năm thực hiện: 2014

Nhà máy Matsuo Phase 4

Địa điểm: KCN Thăng Long, Đông Anh

Năm thực hiện: 2014

Nhà máy Hal 3

Địa điểm: KCN VSIP Bắc Ninh

Năm thực hiện: 2014

Nhà máy Kawakin Coretech

Địa điểm: KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Năm thực hiện: 2013

Nhà máy Nipro Phase 1

Địa điểm: KCN VSIP Hải Phòng

Năm thực hiện: 2013

Nhà máy Fuji Xerox

Địa điểm: KCN VSIP Hải Phòng

Năm thực hiện: 2013

Pagination 2/7 of 78 items 

Tel: + - Fax: + - Add: Tầng 4, tòa nhà Vimeco CT4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Copyright © 2017 SEICO. All Right Reserved. Design by Vtechcom