Tìm kiếm dự án

Nhà máy Taisodo

Địa điểm: KCN Đại An, Hải Dương

Năm thực hiện: 2013

Nhà máy Hamatetsu

Địa điểm: KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Năm thực hiện: 2013

Nhà máy Nissin Manufacturing

Địa điểm: Lương Sơn, Hòa Bình

Năm thực hiện: 2013

Nhà máy Fuji Mold

Địa điểm: KCN Nomura Hải Phòng

Năm thực hiện: 2013

Nhà máy Mitsubishi Heavy Industries

Địa điểm: KCN Thăng Long 1, Đông Anh

Năm thực hiện: 2013

Nhà máy đóng tàu Damen

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng

Năm thực hiện: 2013

Nhà máy Gold Coin Feed Mill

Địa điểm: Lai Cách, Hải Dương

Năm thực hiện: 2013

Nhà máy Tinh Lợi Garment

Địa điểm: KCN Lai Vu, Hải Dương

Năm thực hiện: 2013

Nhà máy Honda Hà Nam

Địa điểm: KCN Đồng Văn, Hà Nam

Năm thực hiện: 2012

Nhà máy HAL 2

Địa điểm: KCN Thăng Long, Đông Anh

Năm thực hiện: 2012

Nhà kho Nippon Konpo

Địa điểm: KCN Nội Bài, Hà Nội

Năm thực hiện: 2012

Nhà máy Honda Sintering

Địa điểm: Đồng Văn, Hà Nam

Năm thực hiện: 2012

Pagination 3/7 of 78 items 

Tel: + - Fax: + - Add: Tầng 4, tòa nhà Vimeco CT4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Copyright © 2017 SEICO. All Right Reserved. Design by Vtechcom