Tìm kiếm dự án

Nhà máy World Mold Tech Vina

Địa điểm: KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Năm thực hiện: 2006

Nhà máy Inoac

Địa điểm: KCN Quang Minh, Hà Nội

Năm thực hiện: 2005

Nhà máy Citizen

Địa điểm: KCN Nomura Hải Phòng

Năm thực hiện: 2005

Nhà máy Toyota Boshoku

Địa điểm: KCN Nomura Hải Phòng

Năm thực hiện: 2005

Nhà máy Sumidenso

Địa điểm: KCN Đại An Hải Dương

Năm thực hiện: 2005

Nhà máy Ojitext

Địa điểm: KCN Nomura Hải Phòng

Năm thực hiện: 2003

Pagination 7/7 of 78 items 

Tel: + - Fax: + - Add: Tầng 4, tòa nhà Vimeco CT4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Copyright © 2017 SEICO. All Right Reserved. Design by Vtechcom