Tìm kiếm dự án

Nhà máy GreenFeed Hưng Yên

Địa điểm: KCN Phố Nối, Hưng Yên

Năm thực hiện: 2013

Nhà xưởng Cty Trung Kiên GĐ 3

Địa điểm: Kim Thành, Hải Dương

Năm thực hiện: 2013

Big C Hạ Long

Địa điểm: Hạ Long

Năm thực hiện: 2013

Nhà máy Hanosimex

Địa điểm: KCN Đồng Văn, Hà Nam

Năm thực hiện: 2012

Big C Ninh Bình

Địa điểm: Ninh Bình

Năm thực hiện: 2012

Nhà xưởng Cty Kỷ Nguyên

Địa điểm: KCN Đình Vũ, Hải Phòng

Năm thực hiện: 2011

Nhà kho ALS Bắc Ninh

Địa điểm: VSIP Bắc Ninh

Năm thực hiện: 2011

Nhà máy Cty Vương Minh Tuấn

Địa điểm: Hải Dương

Năm thực hiện: 2010

Nhà máy Trường Phú Everrich

Địa điểm: KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Năm thực hiện: 2009

Nhà máy kết cấu thép Cowaelmic

Địa điểm: Cẩm Giàng, Hải Dương

Năm thực hiện: 2009

Nhà máy gang thép Đình Vũ

Địa điểm: KCN Đình Vũ, Hải Phòng

Năm thực hiện: 2008

Nhà máy sợi Vĩ Sơn

Địa điểm: KCN Đại An Hải Dương

Năm thực hiện: 2008

Pagination 1/2 of 20 items 

Tel: + - Fax: + - Add: Tầng 4, tòa nhà Vimeco CT4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Copyright © 2017 SEICO. All Right Reserved. Design by Vtechcom