Nghi Sơn office area

  • Chủ đầu tưNghi Son Refinery & Petrochemical
  • Nguồn vốnJapan-Vietnam
  • Địa điểmNghi Sơn, Thanh Hóa
  • Diện tích
  • Năm thực hiện2014

Tel: +84 4 222 50540 - Fax +84 4222 50547 - Add: R.408 CT2, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Copyright © 2017 SEICO. All Right Reserved. Design by Vtechcom