Nghi Sơn office area

  • Chủ đầu tưNghi Son Refinery & Petrochemical
  • Nguồn vốnJapan-Vietnam
  • Địa điểmNghi Sơn, Thanh Hóa
  • Diện tích
  • Năm thực hiện2014

Tel: + - Fax: + - Add: Tầng 4, tòa nhà Vimeco CT4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Copyright © 2017 SEICO. All Right Reserved. Design by Vtechcom