Nhà máy Gold Coin Feed Mill

  • Chủ đầu tưCông ty American Feed Mill
  • Nguồn vốnMỹ
  • Địa điểmLai Cách, Hải Dương
  • Diện tích40.000m2
  • Năm thực hiện2013

Tel: + - Fax: + - Add: Tầng 4, tòa nhà Vimeco CT4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Copyright © 2017 SEICO. All Right Reserved. Design by Vtechcom