Nhà máy Gold Coin Feed Mill

  • Chủ đầu tưCông ty American Feed Mill
  • Nguồn vốnMỹ
  • Địa điểmLai Cách, Hải Dương
  • Diện tích40.000m2
  • Năm thực hiện2013

Tel: +84 4 222 50540 - Fax +84 4222 50547 - Add: R.408 CT2, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Copyright © 2017 SEICO. All Right Reserved. Design by Vtechcom