Liên hệ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ KHUNG THÉP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

 

Hà Nội

Add    : Tầng 4, Tòa nhà Vimeco CT4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel       : 

Fax      : 

Email   : hnsales@seico.vn

 

Nhà máy

Add    : Km 40 + 900 Quốc Lộ 5, Cầm Giàng, Hải Dương

Tel      : + 84 3203 784 487.

Fax     : + 84 3203 784 488.

...........................................

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÉP SBC VIỆT NAM

 

Hà Nội

Add     : Tầng 4, Tòa nhà Vimeco CT4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội

Tel      :

 

Nhà máy

Add     : Lo CN7-2 KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

 

 

Tel: + - Fax: + - Add: Tầng 4, tòa nhà Vimeco CT4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Copyright © 2017 SEICO. All Right Reserved. Design by Vtechcom