Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy đóng tàu 189

Nhà máy đóng tàu 189

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty đóng tàu 189
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm KCN Đình Vũ Hải Phòng
Diện tích 20.000 m2
Năm thực hiện 2008

Các dự án khác