Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Dorco Hà Nam Phase 1

Nhà máy Dorco Hà Nam Phase 1

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Dorco Vina
Nguồn vốn Korea
Địa điểm KCN Hòa Mạc, Hà Nam
Diện tích 40.000 m2
Năm thực hiện 2015

Các dự án khác