Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Emtec Factory

Emtec Factory

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Emtec
Nguồn vốn Korea
Địa điểm Diem Thuy Industrial Zone, Thai Nguyen
Diện tích
Năm thực hiện 2016

Các dự án khác