Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Inoac phase 2

Nhà máy Inoac phase 2

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Inoac Việt Nam
Nguồn vốn Nhật Bản
Địa điểm KCN Quang Minh, Hà Nội
Diện tích 12.000 m2
Năm thực hiện 2008

Các dự án khác