Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Kanayama Kaisei

Nhà máy Kanayama Kaisei

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Kanayama Kaisei
Nguồn vốn Japan
Địa điểm KCN Đồng Văn 2, Hà Nam
Diện tích 3.200 m2
Năm thực hiện 2015

Các dự án khác