Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy MIE

Nhà máy MIE

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư MIE
Nguồn vốn Japan
Địa điểm KCN Phố Nối A, Hưng Yên
Diện tích 10.000 m2
Năm thực hiện 2015

Các dự án khác