Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Nippon Express

Nhà máy Nippon Express

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Nippon Express
Nguồn vốn Japan
Địa điểm KCN Đình Vũ, Hải Phòng
Diện tích 28.000 m2
Năm thực hiện 2015

Các dự án khác