Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy nội thất 190

Nhà máy nội thất 190

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty nội thất 190
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm Hồng Bàng, Hải Phòng
Diện tích 10.960 m2
Năm thực hiện 2007

Các dự án khác