Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Seed

Nhà máy Seed

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Seed Việt Nam
Nguồn vốn Nhật Bản
Địa điểm KCN Thăng Long, Đông Anh
Diện tích 2.300 m2
Năm thực hiện 2008

Các dự án khác