Search

Nhà máy cơ khí HSV

Location: KCN Đình Trám, Bắc Giang

Year: 2014

Nhà máy Dorco Vina Phase 2

Location: KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Year: 2014

Nhà máy Denka

Location: KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Year: 2014

Nhà máy Nichirin

Location: KCN Quang Châu, Bắc Giang

Year: 2014

Nhà máy Denyo Phase 2+3

Location: KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Year: 2014

Nhà máy Matsuo Phase 4

Location: KCN Thăng Long, Đông Anh

Year: 2014

Company Hal 3_2017

Location: KCN VSIP Bắc Ninh

Year: 2014

Nhà máy Aureole Mitani Chemical & Environment

Location: KCN Đại An, Hải Dương

Year: 2013

Nhà máy Kawakin Coretech

Location: KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Year: 2013

Nhà máy Fuji Xerox

Location: KCN VSIP Hải Phòng

Year: 2013

Nhà máy Taisodo

Location: KCN Đại An, Hải Dương

Year: 2013

Nhà máy Hamatetsu

Location: KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Year: 2013

Pagination 1/6 of 64 items 

Tel: + - Fax: + - Add: Floor 4, Vimeco CT4 Tower, Nguyen Chanh, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi

Copyright © 2017 SEICO. All Right Reserved. Design by Vtechcom