Search projects

Nhà máy GreenFeed Hưng Yên

Location: KCN Phố Nối, Hưng Yên

Year: 2013

Nhà xưởng Cty Trung Kiên GĐ 3

Location: Kim Thành, Hải Dương

Year: 2013

Big C Hạ Long

Location: Hạ Long

Year: 2013

Nhà máy Hanosimex

Location: KCN Đồng Văn, Hà Nam

Year: 2012

Big C Ninh Bình

Location: Ninh Bình

Year: 2012

Nhà xưởng Cty Kỷ Nguyên

Location: KCN Đình Vũ, Hải Phòng

Year: 2011

Nhà kho ALS Bắc Ninh

Location: VSIP Bắc Ninh

Year: 2011

Nhà máy Cty Vương Minh Tuấn

Location: Hải Dương

Year: 2010

Nhà máy Trường Phú Everrich

Location: KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Year: 2009

Nhà máy kết cấu thép Cowaelmic

Location: Cẩm Giàng, Hải Dương

Year: 2009

Nhà máy gang thép Đình Vũ

Location: KCN Đình Vũ, Hải Phòng

Year: 2008

Nhà máy sợi Vĩ Sơn

Location: KCN Đại An Hải Dương

Year: 2008

Pagination 1/2 of 21 items 

Tel: + - Fax: + - Add: Floor 4, Vimeco CT4 Tower, Nguyen Chanh, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi

Copyright © 2017 SEICO. All Right Reserved. Design by Vtechcom