Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

CFG Floating Glass Factory

CFG Floating Glass Factory

詳情

投資者 CFG Floating Glass Factory Ninh Binh
首都 Vietnam
国家 Viet Nam
地點 Khanh Cu, Yen Khanh, Ninh Binh
面積 220.000 m2
2016
工业部门 Industry / Glass, optics, electric camera

Các dự án khác