Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Honda Ha Nam Factory

Honda Ha Nam Factory

詳情

投資者 Honda Co., Ltd
首都 Japan
地點 Dong Van Industrial Zone, Ha Nam
面積 270.000m2

Các dự án khác