Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nam Dinh Garment Factory

Nam Dinh Garment Factory

詳情

投資者 Nam Dinh Garment Co ltd
首都 Vietnam
地點 Hoa Xa Industrial Zone, Nam Dinh
面積 19.000 m2

Các dự án khác