Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

國外項目

國外項目

Writing
+

Nhà máy Tân Á

Hà Nam

Writing
+

Tan A factory

Ha Nam Province

Writing
+

Tan A factory

Ha Nam Province

Writing
+

Tan A factory

Ha Nam Province

Writing
+

Tan A factory

Ha Nam Province

Writing
+

Nhà xưởng Foxcon

Khu công nghiệp Quang Châu, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Writing
+

Foxcon factory

Quang Chau Industrial Park, Viet Yen District, Bac Giang Province

Writing
+

Foxcon factory

Quang Chau Industrial Park, Viet Yen District, Bac Giang Province