Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Thanh Huy Factory

Thanh Huy Factory

詳情

投資者 Thanh Huy Co.,Ltd
首都 Vietnam
国家
地點 Phố nối B Industrial Park, Hung Yen
面積 55.000 m²
2019
工业部门

Các dự án khác