Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Toyota Boshoku Factory

Toyota Boshoku Factory

詳情

投資者 Toyota Boshoku
首都 Japan
地點 Nomura Industrial Zone, Hai Phong
面積 11.520 m2

Các dự án khác