Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án công nghiệp

Dự án công nghiệp

Writing
+

Nhà máy sợi Vĩ Sơn

KCN Đại An Hải Dương

Writing
+

Nhà máy gang thép Đình Vũ

KCN Đình Vũ, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Shinwon

Sông Công, Thái Nguyên

Writing
+

Nhà máy Yamato Phase 1

KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Writing
+

Nhà Hitachi Cable

KCN Tân Trường, Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Inoac phase 2

KCN Quang Minh, Hà Nội

Writing
+

Nhà máy Vietnam Auto Part (VAP)

Như Quỳnh Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Molex

KCN Thăng Long, Đông Anh