Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Big C Ninh Binh

Big C Ninh Binh

Detail

Investor Big C Vietnam
Capital Big C
Country
Location Ninh Binh City
Acreage
Year 2012
Industry sector

Các dự án khác