Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

CFG Floating Glass Factory

CFG Floating Glass Factory

詳細

投資家 CFG Floating Glass Factory Ninh Binh
資本 Vietnam
Viet Nam
場所 Khanh Cu, Yen Khanh, Ninh Binh
面積 220.000 m2
2016
産業部門 Industry / Glass, optics, electric camera

Các dự án khác