Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Daiwa Factory

Daiwa Factory

詳細

投資家 Daiwa Vietnam Co.
資本 Japan
場所 Lot B1-2, Thang Long industrial park, Binh Xuyên province, Vinh Phuc
面積
2019
産業部門

Các dự án khác