Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Entertainment Complex Vân Đồn

Entertainment Complex Vân Đồn

詳細

投資家 Phương Đông JSC
資本 Vietnam
場所 Van Don town, Quang Ninh province
面積 1780000 m²

Các dự án khác