Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nippon Mektron Factory

Nippon Mektron Factory

詳細

投資家 Mektec Manufacturing Co, Ltd.
資本 Japan
Viet Nam
場所 Thang Long 2 Industrial Park, My Hao, Hung Yen
面積 50.000 m2
2016
産業部門 Industry / Electronics

Các dự án khác