Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

プロジェクト

プロジェクト

Writing
+

Daiwa Factory

Lot B1-2, Thang Long industrial park, Binh Xuyên province, Vinh Phuc

Writing
+

Daiwa Factory

Lot B1-2, Thang Long industrial park, Binh Xuyên province, Vinh Phuc

Writing
+

Daiwa Factory

Lot B1-2, Thang Long industrial park, Binh Xuyên province, Vinh Phuc

Writing
+

Daiwa Factory

Lot B1-2, Thang Long industrial park, Binh Xuyên province, Vinh Phuc

Writing
+

Union Factory

Lot 14.2, street no.10, Cam Dien industrial park, Cam Giang town, Hải Dương city

Writing
+

Nhà máy Union

Lô 14.2, đường số 10, KCN Cẩm Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Writing
+

Union Factory

Lot 14.2, street no.10, Cam Dien industrial park, Cam Giang town, Hải Dương city

Writing
+

Union Factory

Lot 14.2, street no.10, Cam Dien industrial park, Cam Giang town, Hải Dương city