Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Thanh Huy Factory

Thanh Huy Factory

세부 묘사

투자자 Thanh Huy Co.,Ltd
자본 Vietnam
국가
장소 Phố nối B Industrial Park, Hung Yen
토지 55.000 m²
2019
산업 분야

Các dự án khác