Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

프로젝트

프로젝트

Writing
+

Kolos Cement_Mauritius

Mauritius

Writing
+

Kolos Cement_Mauritius

Mauritius

Writing
+

Kolos Cement_Mauritius

Mauritius

Writing
+

Kolos Cement_Mauritius

Mauritius

Writing
+

Nhà máy Daiwa

Lô B1-2, KCN Thăng Long, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Writing
+

Daiwa Factory

Lot B1-2, Thang Long industrial park, Binh Xuyên province, Vinh Phuc

Writing
+

Daiwa Factory

Lot B1-2, Thang Long industrial park, Binh Xuyên province, Vinh Phuc

Writing
+

Daiwa Factory

Lot B1-2, Thang Long industrial park, Binh Xuyên province, Vinh Phuc