Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

프로젝트

프로젝트

Writing
+

Hitachi 3 Factory

Tan Truong Industrial, Cam Giang, Hai Duong

Writing
+

Hitachi 3 Factory

Tan Truong Industrial, Cam Giang, Hai Duong

Writing
+

Hitachi 3 Factory

Tan Truong Industrial, Cam Giang, Hai Duong

Writing
+

Nhà máy Thành Huy

KCN Phố nối B, Hưng Yên

Writing
+

Thanh Huy Factory

Phố nối B Industrial Park, Hung Yen

Writing
+

Thanh Huy Factory

Phố nối B Industrial Park, Hung Yen

Writing
+

Thanh Huy Factory

Phố nối B Industrial Park, Hung Yen

Writing
+

Thanh Huy Factory

Phố nối B Industrial Park, Hung Yen