Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

외국 프로젝트

외국 프로젝트

Writing
+

Bluescope - Vanuatu

Vanuatu

Writing
+

Bluescope - Vanuatu

Vanuatu

Writing
+

Kolos Cement_Mauritius

Mauritius

Writing
+

Kolos Cement_Mauritius

Mauritius

Writing
+

Kolos Cement_Mauritius

Mauritius

Writing
+

Kolos Cement_Mauritius

Mauritius

Writing
+

Kolos Cement_Mauritius

Mauritius

Writing
+

Nhà máy Daiwa

Lô B1-2, KCN Thăng Long, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc