Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

외국 프로젝트

외국 프로젝트

Writing
+

Thanh Huy Factory

Phố nối B Industrial Park, Hung Yen

Writing
+

Thanh Huy Factory

Phố nối B Industrial Park, Hung Yen

Writing
+

Thanh Huy Factory

Phố nối B Industrial Park, Hung Yen

Writing
+

Thanh Huy Factory

Phố nối B Industrial Park, Hung Yen

Writing
+

Nhà máy SEOV

Lô số B-3, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Writing
+

SEOV Factory

Lot B-3, Thăng Long Industrial Park, Binh Xuyen town, Vinh Phuc province

Writing
+

SEOV Factory

Lot B-3, Thăng Long Industrial Park, Binh Xuyen town, Vinh Phuc province

Writing
+

SEOV Factory

Lot B-3, Thăng Long Industrial Park, Binh Xuyen town, Vinh Phuc province