Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

외국 프로젝트

외국 프로젝트

Writing
+

Union Factory

Lot 14.2, street no.10, Cam Dien industrial park, Cam Giang town, Hải Dương city

Writing
+

Nhà máy Hitachi 3

KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

Writing
+

Hitachi 3 Factory

Tan Truong Industrial, Cam Giang, Hai Duong

Writing
+

Hitachi 3 Factory

Tan Truong Industrial, Cam Giang, Hai Duong

Writing
+

Hitachi 3 Factory

Tan Truong Industrial, Cam Giang, Hai Duong

Writing
+

Hitachi 3 Factory

Tan Truong Industrial, Cam Giang, Hai Duong

Writing
+

Nhà máy Thành Huy

KCN Phố nối B, Hưng Yên

Writing
+

Thanh Huy Factory

Phố nối B Industrial Park, Hung Yen