Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Toyota Boshoku Factory

Toyota Boshoku Factory

세부 묘사

투자자 Toyota Boshoku
자본 Japan
장소 Nomura Industrial Zone, Hai Phong
토지 11.520 m2

Các dự án khác