Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Kỹ sư giám sát công trình

* Mô tả công việc

- Tên công việc: Nhân viên kỹ thuật công trình

- Lập tiến độ triển khai công việc tuần, tháng của các hạng mục thi công được giao:

  • Lập kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện công việc được phân công
  • Lập kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện công việc được phân công
  • Làm việc trực tiếp với đội thi công, nhà thầu phụ, nhà cung cấp trong phạm vi trách nhiệm được giao
  • Chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tiến độ và chất lượng của hạng mục thi công được phân công
  • Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác khối lượng thanh toán cho đội thi công, nhà thầu phụ, nhà cung cấp
  • Hoàn thành đầy đủ hồ sơ nghiệm thu công việc đã thực hiện và ghi chép nhật ký hàng ngày phần công việc đảm trách
* Yêu cầu

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Kinh nghiệm yêu cầu: 1 năm

* Yêu cầu

- Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và các tỉnh có dự án

- Ngày nộp hồ sơ: Không giới hạn

- Ngày hết hạn: Tuyển dụng liên tục

* Liên hệ

- Nộp hồ sơ về: men.nguyen@sbcsteel.com