Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

NM Chế biến thức ăn chăn nuôi (CNC)

NM Chế biến thức ăn chăn nuôi (CNC)

Chi tiết dự án

Địa điểm CCN Ba Hàng - Nam Đồng - Hải Dương
Năm thực hiện 2020

Các dự án khác