Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án công nghiệp

Dự án công nghiệp

Writing
+

Nhà máy Inoac

KCN Quang Minh, Hà Nội

Writing
+

Nhà máy Citizen

KCN Nomura Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Toyota Boshoku

KCN Nomura Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Sumidenso

KCN Đại An Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Nissin Brake

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Writing
+

Nhà máy Toyo Ink

KCN Quế Võ Bắc Ninh

Writing
+

Nhà máy Musashi Auto Part

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Tokai Trim

KCN Đình Trám, Bắc Giang