Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án công nghiệp

Dự án công nghiệp

Writing
+

Nhà máy Dorco Vina Phase 2

KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy cơ khí HSV

KCN Đình Trám, Bắc Giang

Writing
+

Nhà máy Tinh Lợi block 3 & 4

KCN Lai Vu, Hải Dương

Writing
+

Nghi Sơn office area

Nghi Sơn, Thanh Hóa

Writing
+

Nhà máy Tokyo Keiso

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy SD Global

KCN Đại An, Hải Dương

Writing
+

Nhà xưởng Cty Trung Kiên GĐ 3

Kim Thành, Hải Dương

Writing
+

Nhà máy GreenFeed Hưng Yên

KCN Phố Nối, Hưng Yên