Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Emtec

Nhà máy Emtec

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Emtec
Nguồn vốn Korea
Địa điểm KCN Điềm Thụy, Thái Nguyên
Diện tích 6.000 m2
Năm thực hiện 2016

Các dự án khác