Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà Hitachi Cable

Nhà Hitachi Cable

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư KCN Tân Trường, Hải Dương
Nguồn vốn Nhật Bản
Địa điểm KCN Tân Trường, Hải Dương
Diện tích 9.450 m2
Năm thực hiện 2008

Các dự án khác