Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Honda Hà Nam

Nhà máy Honda Hà Nam

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Honda
Nguồn vốn Nhật Bản
Địa điểm KCN Đồng Văn, Hà Nam
Diện tích 270.000m2
Năm thực hiện 2012

Các dự án khác