Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Molex

Nhà máy Molex

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Molex
Nguồn vốn Nhật Bản
Địa điểm KCN Thăng Long, Đông Anh
Diện tích
Năm thực hiện 2008

Các dự án khác