Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Tabuchi Phase 1

Nhà máy Tabuchi Phase 1

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Tabuchi
Nguồn vốn Nhật Bản
Địa điểm KCN Đại Đồng, Bắc Ninh
Diện tích 7.650m2
Năm thực hiện 2008

Các dự án khác